ALENA

Velmi rychlé a úspěšné vyléčení dermatitidy excimerovým laserem u paní Aleny.

Paní Alena N.
Kontaktní alergický ekzém. Pacientka byla vystavena extrémní psychické zátěži.  Ekzém se začal projevovat menším ložiskem, které se začalo zvětšovat. Pacientka byla léčena lokálně kortikosteroidy, po kterých došlo k dočasnému zlepšení. Po vysazení se ekzém objevil opět a rozšiřoval se, provázen pocity nesnesitelného svědění. Pacientka nosila i na spaní podkolenky, aby si ekzém nerozškrábala do krve. Na internetu se dověděla o excimerovém laseru.  Po 5-ti týdnech aplikace excimerového laseru v kombinaci s alternativní léčbou došlo k celkovému zlepšení fyzických i psychických problémů a vymizení ložiska ekzému. Klientka mi z radosti na vyléčené noze namalovala nehtem srdíčko.
K další recidivě do dnešní doby nedošlo.

FOTODOKUMENTACE